T.C
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELAMANI DERS YÜKÜ FORMU (F-1)
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÜNVANI, ADI SOYADI   İDARİ GÖREVİ : İMZASI :
KURUM VE BÖLÜMÜ K:T:Ü YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU      
Ö
R
G
Ü
N

Ö
Ğ
R
E
T
İ
M
Sıra No ÖĞRENİM ÇALIŞMASININ ÖĞRENCİ SAYISI FAKÜLTE/ENST./YO/
MYO/BÖLÜM
TEORİK DERSLER DİĞER FAALİYETLER DERS
YÜKÜ
YASAL
YÜK
ÖDENECEK
SAAT
KODU ADI UYGULAMA LABARA SEMİNER BİTİRME
ÇALIŞMASI
TEZ YÖNETİMİ ARA SINAV
Y. LİSANS DOKTORA
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
ÖRGÜN ÖĞRETİM TOPLAMI 0               0 0
 
II.

Ö
Ğ
R
E
T
İ
M
1                
2                
3                
4                
5                
II. ÖĞRETİM TOPLAMI 0               0 0
GENEL TOPLAM 0               0 0

DEKANLIK / MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Yukarıda ünvanı adı soyadı yazılı öğretim elemanlarının form'da beyanı yapılan öğretim çalışmalarını gerçekleştirme ve ders yükü çalışmaları karşılığı kendisine ekders ücreti ödenmesini 2914 Sayılı Kanunun 11. Maddesi gereğince onaylarınıza arz ederim.
   
30.08.2016
Abdulkadir ASLAN
Yüksekokul Sekreteri
30.08.2016
UYGUNDUR
Yrd. Doç. Dr. M. Naci KAYAOĞLU
Müdür